XXXIII KONGRES NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW

WARSZTATY

pdf    pobierz program w formacie PDF

Szanowni Państwo,
informujemy, że rejestracja na warsztaty została zakończona.

Udział w warsztatach wyłącznie dla uczestników kongresu, którzy uiścili opłatę kongresową. Liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Czwartek, 13 września 2018 roku

WARSZTATY

CENTRUM KONGRESOWE PGE NARODOWY

8.00–9.30

Problemy prawne. Dokumentacja medyczna

Genetyka kliniczna w położnictwie i ginekologii

Diagnostyka onkologiczna — co nas obowiązuje?
Prowadzący: dr hab. n. med. Grzegorz Panek, prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

8.00–8.15
Diagnostyka molekularna w ginekologii onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski

8.15–8.30
Współczesne możliwości diagnostyki cytologicznej i histopatologicznej
prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer

8.30–8.45
Aktualne zasady diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki

8.45–9.05
Diagnostyka obrazowa MR, CT i PET — CT w ginekologii onkologicznej
dr n. med. Jakub Pałucki

9.05–9.20
Możliwości diagnostyki endoskopowej w ginekologii onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

9.20–9.30
Dyskusja i zakończenie warsztatów

 

Niepłodność męska — diagnostyka i postępowanie
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel, prof. dr hab. n. med. Marian Semczuk, dr hab. n. med. Michał Radwan

8.00–8.20
Podstawowa diagnostyka niepłodności męskiej — krytyczne spojrzenie na wartość predykcyjną spermiogramu
dr hab. n. med. Artur Wdowiak

8.20–8.30
Pytania i dyskusja

8.30–8.50
IUI ze wskazań męskich — kryteria i celowość
prof. dr hab. n. med. Piotr Jędrzejczak

8.50–9.00
Pytania i dyskusja

9.00–9.20
Modyfikacje procedury in vitro zależne od stanu nasienia
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk

9.20–9.30
Pytania i dyskusja

8.00–11.00

Kurs: Ultrasonografia piersi

8.00–13.30

WARSZTATY POŁOŻNICZE NA SYMULATORACH
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba, dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń, dr n. med. Katarzyna Luterek, dr n. med. Natalia Mazanowska, dr n. med. Agnieszka Drozdowska-Szymczak

Centrum Symulacji „Bezpieczny Poród”

Zajęcia na symulatorach wysokiej wierności w 4-osobowych grupach — maksymalnie w warsztatach może uczestniczyć 16 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D
8.00–8.30 Wprowadzenie do zajęć

8.30–9.30
SALA WYSOKIEJ WIERNOŚCI
Scenariusze:
Reanimacja ciężarnej
Krwotok porodowy

8.30–9.30
SALA BRIFINGOWA

8.30–9.30
SiMONE
Poród zabiegowy
Kleszcze
Vacum
Poród miednicowy

8.30–9.30
NOWORODEK
Resuscytacja noworodka

9.30–10.30
SALA BRIFINGOWA
 
9.30–10.30
SALA WYSOKIEJ WIERNOŚCI
Scenariusze:
Reanimacja ciężarnej
Krwotok porodowy
9.30–10.30
NOWORODEK
Resuscytacja noworodka
9.30–10.30
SiMONE
Poród zabiegowy
Kleszcze
Vacum
Poród miednicowy
10.30–11.00 Przerwa, przygotowanie fantomów

11.00–12.00
SiMONE
Poród zabiegowy
Kleszcze
Vacum
Poród miednicowy

11.00–12.00
NOWORODEK
Resuscytacja noworodka

11.00–12.00
SALA WYSOKIEJ WIERNOŚCI Scenariusze:
Reanimacja ciężarnej
Krwotok porodowy

11.00–12.00
SALA BRIFINGOWA

 

12.00–13.00
NOWORODEK
Resuscytacja noworodka
12.00–13.00
SiMONE
Poród zabiegowy
Kleszcze
Vacum
Poród miednicowy
12.00–13.00
SALA BRIFINGOWA
12.00–13.00
SALA WYSOKIEJ WIERNOŚCI
Scenariusze:
Reanimacja ciężarnej
Krwotok porodowy
13.00–13.30 Omówienie i podsumowanie zajęć, ankiety

9.30–11.00

USG — perinatologia 1. Badania skriningowe

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga, prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert

9.30–9.50
Trudności wykonania badań UGS I trymestru — jak możemy je pokonać?
prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert

9.50–10.10
Aktualne możliwości obrazowania płodu w badaniach prenatalnych
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

10.10–11.00
Pokazy badań ultrasonograficznych
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Poród przedwczesny — algorytmy postępowania

Warsztat pod patronatem firmy Ferring Pharmaceuticals


Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka, prof. dr hab. n. med. Hubert Huras

9.35–9.50
Krótka szyjka macicy: różnice w postępowaniu w ciąży pojedynczej i wielopłodowej
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

9.50–10.05
Najczęstsze błędy w ultrasonograficznej ocenie długości szyjki macicy
prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

10.05–10.20
Farmakologiczne postępowanie w zagrażającym porodzie przedwczesnym
prof. dr hab. n. med. Hubert Huras

10.20–10.35
Czy istnieją skuteczne metody monitorowania stanu płodu w ciąży i porodzie przedwczesnym?
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora

10.35–10.50
Jaki jest optymalny sposób zakończenia ciąży przed terminem?
prof. dr hab. n. med. Grzegorz H. Bręborowicz

10.50–11.00
Pytania i dyskusja

Problemy prawne. Ginekologia
Prowadzący: mec. Radosław Tymiński

Realna odpowiedzialność ginekologa — analiza orzecznictwa sądów w sprawach ginekologicznych (wprowadzenie)

Analiza dyskusyjnych przypadków medyczno-prawnych (7 przypadków)

Podsumowanie

 

 

 

11.00–12.30

USG — perinatologia 2. Diagnostyka wad płodu
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaczmarek, prof. dr hab. n. med. Dariusz Borowski

11.00–11.15
Przegląd wad rozwojowych w najczęściej występujących trisomiach
dr hab. n. med. Bartosz Czuba

11.15–11.30
Jakich wad płodu nie wolno przeoczyć w badaniu I trymestru ciąży?
dr hab. n. med. Wojciech Cnota

11.30–11.45
Interwencyjne zabiegi kardiologiczne u płodów
dr hab. n. med. Marzena Dębska

11.45–12.00 Diagnostyka wad układu kostnego
prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

12.00–12.15
Wrodzone zwyrodnienie dróg oddechowych (CPAM) — diagnostyka i terapia wewnątrzmaciczna
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik

12.15–12.30
Dyskusja

 

Zakażenia perinatalne — diagnostyka i postępowanie
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz

11.00–11.20 Toksoplazmoza
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paul

11.20–11.35 Cytomegalia
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz

11.35–11.50 Biocenoza pochwy
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews

11.50–12.05 Parwowiroza
dr hab. n. med. Hubert Wolski

12.05–12.20 Nowe praktyczne aspekty terapii zakażeń w ciąży
dr n. med. Wojciech Pieńkowski

12.20–12.30 Dyskusja

 

Postępy w diagnostyce patologii szyjki macicy
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia, prof. dr hab. n. med. Andrzej Malarewicz

Współczesny model skriningu
dr hab. n. med. Robert Jach, prof. UJ

Szczepionka profilaktyczna vs. terapeutyczna przeciwko HPV — aktualny stan wiedzy
prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia

Immunicytochemiczna weryfikacja rozmazów podejrzanych o HSIL
lek. Katarzyna Bojanowska, dr n. med. Dominik Pruski

Skrining raka szyjki macicy w populacji kobiet szczepionych przeciwko HPV
lek. Ewa Szłyk

Postępy w wykrywaniu i profilaktyce nawrotów SIL po leczeniu
lek. Katarzyna Bojanowska

Ocena metylacji wybranych genów jako metoda wykrywania procesu karcinogenezy szyjki macicy
lek. Anna Lewek

Diagnostyka USG w ginekologii onkologicznej
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Artur Czekierdowski, prof. dr hab. n. med. Mariusz Dubiel

Podstawowe pojęcia i definicje badania ultrasonograficznego wykorzystywanego w ginekologii onkologicznej

Rola współczesnych prostych metod klasyfikacji zmian przydatkowych w tym metody „prostych reguł” według grupy IOTA w przedoperacyjnym różnicowaniu nowotworów jajnika

Praktyczne wykorzystanie zaawansowanych modeli predykcyjnych LR2 oraz modelu „ADNEX” grupy IOTA w diagnostyce przedoperacyjnej raka jajnika

11.00–14.00

Problemy prawne. Położnictwo

12.30–14.00

KTG — kategoryzacja zapisów
Prowadzący: dr hab. n. med. Wiesław Markwitz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora

Najnowsze algorytmy oceny śródporodowych zapisów KTG według FIGO

Monitorowanie porodu przedwczesnego

Współczesne metody oceny zapisu KTG w przebiegu ciąży
 

Nieprawidłowa implantacja łożyska — diagnostyka i postępowanie

12.30–12.40
Anatomia łożyska — połączenia naczyniowe łożyska z macicą

12.40–12.50
Etiologia i epidemiologia nieprawidłowej implantacji łożyska

12.50–13.00
Defekt blizny — nowy problem we współczesnej perinatologii

13.00–13.30
Rozpoznanie nieprawidłowej implantacji łożyska:
— Wywiad
— Objawy kliniczne
— Diagnostyka ultrasonograficzna
— Dodatkowe badania biofizyczne (NMR, cystoskopia)

13.30–14.00
Postępowanie terapeutyczne:
— Postępowanie radykalne
— Postępowanie zachowawcze
— Rokowanie
— Rekomendacje PTGP

Medycyna estetyczna w ginekologii

 

Diagnostyka w uroginekologii

Warsztat pod patronatem firmy Ferring Pharmaceuticals


Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz, dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski

Diagnostyka podmiotowa — różnicowanie NTM

Diagnostyka podmiotowa POP

Badanie przedmiotowe w uroginekologii. Znaczenie ultrasonografii

Diagnostyka w uroginekologii — jak wykorzystać w planowaniu leczenia operacyjnego? Wybór technik

Diagnostyka powikłań po leczeniu uroginekologicznym

Opłaty za udział w warsztatach dostępne w zakładce OPŁATY

OPŁATY

 

Organizator:

Via Medica
Patronat medialny:

opm Via Medica glekarska
kwiatkobiecosci rak n' roll Tylko zdrowie Gazeta Warszawskie Wiadomosci
Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Copyright © 2018 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica