XXXIII KONGRES NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW

PROGRAM MERYTORYCZNY

 

pdf    pobierz program w formacie PDF

 

Czwartek, 13 września 2018 roku

CENTRUM KONFERENCYJNE PGE NARODOWY
(poziom +2)
8.00–14.00 Warsztaty>>

LOŻA PLATYNOWA
(poziom +1)

12.00–14.00 Posiedzenie Zarządu PTGiP

SALA BIZNES KLUB A
(poziom 0)

14.00–17.00 Walne zgromadzenie członków PTGiP
18.00–20.00 Otwarcie kongresu
Wykłady plenarne

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, prof. Gian Carlo Di Renzo, prof. Moshe Hod
  • FIGO for world*
    prof. Gian Carlo Di Renzo
  • Vaginal progesterone in the prevention of preterm birth*
    prof. Roberto Romero

  • Man descends from the monkey but woman descends from the chicken*
    prof. Jacques Abramowicz

*Wykład tłumaczony symultanicznie na język polski.

Piątek, 14 września 2018 roku

8.30–9.00 Walne zgromadzenia sekcji specjalistycznych (1–4):
Sekcja Perinatologii, Sekcja Endometriozy,
Sekcja Ginekologii Operacyjnej, Sekcja Zakażeń, Sekcja Genetyki Klinicznej
 

SALA BIZNES KLUB A
(poziom 0)

 

SALA BIZNES KLUB B
(poziom 0)

 

STADIUM MEDIA CENTRE
SALA KINOWA
(poziom -1)

9.00–11.00

Sesja plenarna. Położnictwo/perinatologia — nowe wyzwania
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański, prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

9.00–9.30 Maternal and offspring health and future Non Communicable Disease (NCD) — Connecting maternal fetal medicine to the future generations. The FIGO road map*
prof. Moshe Hod


9.30–10.00 Clinical chorioamnionitis  at term: definition, microbiology, treatment and controvential issues*
prof. Roberto Romero

10.00–10.30 The NIPT tsunami: are we forgetting the other invasive and not invasive tests?*
prof. Gian Carlo Di Renzo

10.30–11.00 Should 3D/4D finally become part of a routine obstetric or gynecologic ultrasound exam?*
prof. Jacques Abramowicz

 

*Wykład tłumaczony symultanicznie na język polski.

Sesja plenarna. Ginekologia — nowe wyzwania
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki, prof. dr hab. n. med. Wojciech Rokita, prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński

9.00–9.30 Reproductive medicine — where is it going?*
prof. Joseph Schenker


9.30–10.00 Adhesion prophylaxis in abdominal gynecological surgery*
prof. Rudy Leon De Wilde

10.00–10.30 Advances in gynecological oncology*
dr Stefano Uccella

10.30–11.00 Nowe markery nowotworowe — czy zmienią onkologię ginekologiczną?
prof. dr hab. n. med. Ewa Nowak-Markwitz

 

*Wykład tłumaczony symultanicznie na język polski.

9.00–10.00 Seksualność kobiet w praktyce ginekologa-położnika
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski, dr n. med. Robert Kowalczyk, prof. n. hum. Zbigniew Izdebski

9.00–9.10 Ciąża i seksualność pary — uwagi praktyczne
mgr położnictwa Magdalena Łosik

9.10–9.20 Interseksualność w praktyce ginekologicznej — trzecia płeć
dr n. med. Katarzyna Bajszczak

9.20–9.30 Wpływ operacji ginekologicznych na seksualność kobiet
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel

9.30–9.40 Onkoseksuologia — praca z pacjentem onkologicznym
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski

9.40–9.50 Potrzeby zdrowotne pacjentek LGBTIQ
dr n. med. Robert Kowalczyk, dr n. med. Barbara Hadacz

9.50–10.00 Dyskusja


10.00–10.30 Sesja satelitarna firmy NewU. RF z działaniem mikroablacyjnym — nowa metoda leczenia objawów menopauzalnego zespołu moczowo-płciowego oraz estetycznej korekcji strefy intymnej
lek. Zdzisław Dubnicki


10.30–11.00 Sesja satelitarna firmy Bionorica. Co możemy zrobić, aby zapobiec zwiększeniu oporności na antybiotyki w leczeniu ZUM?
dr hab. n. med. Paweł Miotła

11.00–11.30 Przerwa na kawę

Sesje plakatowe (I–V)

Walne zgromadzenia sekcji specjalistycznych (5–8):
Sekcja Senologiczna, Sekcja Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej, Sekcja Dydaktyczna, Sekcja Andrologii

11.00–11.15 Przerwa na kawę

11.15–12.00 Sesja satelitarna firmy Olympus

11.15–11.30 Rola endoskopii w diagnostyce i leczeniu niepłodności — aktualne zalecenia
prof. dr hab. n. med. Robert Jach

11.30–11.45 Możliwości i ograniczenia endoskopii w ginekologii onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

11.45–12.00 Zaawansowane zabiegi endoskopowe w ginekologii onkologicznej
dr n. med. Marcin Misiek

 


 

12.45–13.00 Sesja satelitarna firmy MEDchart. RODO i inne wyzwania. Prowadzenie dokumentacji i ochrona danych w placówce medycznej
Michał Piątek


 

 

13.00–13.25 Sesja satelitarna firmy Genomed. Non-invasive genetic testing in Genomed: evolution from Nifty to Sanco (VeriSeq)
Gustav Karlberg, Global Director — Reproductive Health, Illumina Inc.

11.30–13.30

Sesja tematyczna. Położnictwo/perinatologia — powikłania ciąży
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Alfred Reroń, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz, prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

11.30–11.50 Profilaktyka preeklampsji — czy tylko ASA?
prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański

11.50–12.10 SGA, hipotrofia, IUGR — diagnostyka różnicowa i postępowanie
prof. dr hab. n. med. Hubert Huras

12.10–12.30 Steroidoterapia w późnym wcześniactwie — korzyści i zagrożenia?
dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

12.30–12.50 PPROM — co możemy zrobić?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews

12.50–13.10 Cholestaza — kiedy stanowi zagrożenie dla płodu?
prof. dr hab. n. med. Urszula Kowalska-Koprek

13.10–13.20 Cukrzyca w ciąży — retrospektywna analiza kosztów w badaniu epidemiologicznym
dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

Wspólna Sesja Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników*

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz, lek. Katarzyna Kozioł, prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

11.30–11.50 Regulacja implantacji szansą na prawidłowy przebieg ciąży
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk

11.50–12.10 Nowe rekomendacje PTMRiE oraz PTGiP dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności
prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński

12.10–12.30 Mała rezerwa jajnikowa, przedwczesna niewydolność jajników, słaba odpowiedź na stymulację- co łączy, co dzieli?
prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński

12.30–12.50 Mrożenie tkanki jajnikowej w celu zabezpieczenia płodności — wskazania, metody pobierania, konserwowania, przeszczepiania. Doświadczenia światowe i polskie
prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński

12.50–13.10 Plemniki do IVF — kiedy używać kriokonserwowanych, kiedy pochodzących z punkcji jądra?
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel

13.10–13.30 Naprotechnologia — komu jest potrzebna?
prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz

13.30–14.30 Przerwa na lunch

Sesje plakatowe (VI–XIII)

Walne zgromadzenia sekcji specjalistycznych (9–12):
Sekcja Terapii Płodu, Sekcja Uroginekologiczna, Sekcja Cukrzycy i Chorób Metabolicznych w Ciąży, Sekcja Psychosomatyczna
14.30–16.30

Sesja tematyczna. Położnictwo/perinatologia — choroby matki a zdrowie płodu
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski, prof. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk, prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek

14.30–14.50  Nadciśnienie tętnicze przewlekłe a ciąża — punkt widzenia hipertensjologa
dr n. med. Joanna Syska-Sumińska, dr hab. n. med. Filip M. Szymański

14.50–15.10 Nadciśnienie tętnicze przewlekłe a ciąża — punkt widzenia położnika
prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

15.10–15.30 Leczenie przeciwpadaczkowe a wady płodu
dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw.

15.30–15.50 Choroby nerek w ciąży — punkt widzenia nefrologa
prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

15.50–16.10 Leczenie immunosupresyjne w ciąży
prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak

16.10–16.20 Poród u kobiety z wadą serca
prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska

Sesja tematyczna. Ginekologia zachowawcza czy operacyjna?
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski, dr hab. n. med. Marek Gogacz, prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń

14.30–14.50 Nowe opcje terapeutyczne w starych problemach ginekologicznych
prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń

14.50–15.10 Nowe techniki operacyjne — czy zawsze lepsze dla pacjentki?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski

15.10–15.30 Miejsce ginekologii operacyjnej w diagnostyce i leczeniu zaburzeń endokrynologicznych
prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński

15.30–15.50 Strategie postępowania w leczeniu mięśniaków macicy
prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek

15.50–16.10 Powikłania operacji laparoskopowych
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

16.10–16.30 Zespół bólowy miednicy mniejszej
prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

14.30–16.00 Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie/Menarini. Endokrynologiczna harmonia u kobiet. Sesja pod patronatem PTGiP oraz PTE
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

14.30–15.00 Metabolic syndrome in PCOS — the rules of nutrients
prof. Andrea Genazzani, President of ISGE and ESG

15.00–15.40 Diagnostyka i terapia PCOS — nowe uzgodnienia PTG, PTE i PTEG
prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz, prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński, prof. dr hab. n. med. Marek Kudła

15.40–16.00 Tarczyca a ciąża
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała


16.00–16.30 Sesja satelitarna firmy Merck. Ostry brzuch u ciężarnej / Acute abdomen in pregnancy*
prof. dr hab. n. med. Wolfgang Henrich


*Wykład tłumaczony symultanicznie na język polski.

16.30–17.00 Przerwa na kawę

Sesje plakatowe (XIV–XVIII)

Walne zgromadzenia sekcji specjalistycznych (13–16):
Sekcja Płodności i Niepłodności, Sekcja Endokrynologii i Menopauzy, Sekcja Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży, Sekcja Endoskopii
17.00–19.00

Sesja tematyczna. Położnictwo/perinatologia — diagnostyka i terapia płodu
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski

17.00–17.20 Przepuklina mózgowo-rdzeniowa — kiedy i jak operować?
prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

17.20–17.40 Przepuklina przeponowa — czy zawsze FETO?
dr n. med. Przemysław Kosiński

17.40–18.00 Uropatie zaporowe
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik

18.00–18.20 TTTS — wyniki leczenia w Polsce i na świecie
dr hab. n. med. Małgorzata Świątkowska-Freund

18.20–18.40 Konflikty serologiczne — algorytm diagnostyczno-terapeutyczny
prof. dr hab. n. med. Piotr Kaczmarek

18.40–18.50 Wewnątrzmaciczne leczenie wad serca płodu — doświadczenia polskie
dr hab. n. med. Marzena Dębska

18.50–19.00 Prezentacja pracy oryginalnej. Nasal bones hypoplasia and rare genetic syndromes
dr n. med. Hanna Moczulska

Sesja tematyczna. Ginekologia onkologiczna
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński, prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki

17.00–17.20 Perspektywy leczenia raka jajnika
prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski

17.20–17.40 Skrinning raka szyjki macicy
prof. Andrzej Pawlak

17.40–18.00 Laparoskopowa ocena zaawansowania raka jajnika
prof. dr hab. n. med. Jacek Szamatowicz

18.00–18.20 Zasady postępowania u kobiet z rakiem piersi w oparciu o molekularne i genetyczne aspekty współczesnej diagnostyki
dr hab. n. med. Paweł Basta

18.20–18.40 Znaczenie ciekłokrystalicznej termografii w multimodalnym algorytmie diagnostycznym wczesnego raka piersi — wieloośrodkowe badanie INNOMED
dr hab. n. med. Jan Skupień

18.40–18.50 Rak sromu — narastający problem
dr hab. n. med. Dariusz Wydra

18.50–19.00 Prezentacja pracy oryginalnej. Ocena stężenia ligandów programowanej śmierci (PD-L1/PD-L2) na komórkach dendrytycznych u chorych na raka jajnika
dr hab. n. med. Iwona Wertel

17.00–17.30 Sesja satelitarna firmy Bayer. Farmakologia endometriozy według chirurga
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyłło

 

*Sesje odbywające się w piątek, 14 września 2018 roku, w tym Wspólna Sesja Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w godz. 11.30–13.00, są dostępne dla uczestników Dorocznego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii 2018 (www.ptmrie.viamedica.pl).

Sobota, 15 września 2018 roku

 

SALA BIZNES KLUB A
(poziom 0)

SALA BIZNES KLUB B
(poziom 0)

 

STADIUM MEDIA CENTRE
SALA KINOWA
(poziom -1)

8.30–9.00 Walne zgromadzenia sekcji specjalistycznych (17–21):
Sekcja Onkologiczna, Sekcja Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii, Sekcja Ultrasonografii, Sekcja ENTOG
9.00–11.00

Sesja plenarna. Położnictwo/perinatologia — kontrowersje
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski, prof. dr hab. n. med. Grzegorz H. Bręborowicz, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ronin-Walknowska

9.00–9.25 New genetic understanding of the timing of birth*
prof. Bo Jacobsson


9.25–9.45 Cięcie cięciu nierówne — trudne cięcia cesarskie
prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

9.45–10.05 Opieka perinatalna w Polsce
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

10.05–10.25 Kontrowersje w diagnostyce prenatalnej I trymestru ciąży
prof. dr hab. n. med. Dariusz Borowski

10.25–10.40 Echo serca płodu — kto, kiedy, jak?
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

10.45–11.00 Diagnostyka i leczenie ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim
prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

 

*Wykład tłumaczony symultanicznie na język polski.

Sesja plenarna. Ginekologia — kontrowersje
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz, prof. dr hab. n. med. Michał Jóźwik, prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger

9.00–9.20 Uroginekologia — jak unikać odległych powikłań?
dr hab. n. med. Jacek Kociszewski

9.20–9.40 Kontrowersje w leczeniu operacyjnym w uroginekologii
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger

9.40–10.00 Farmakoterapia w uroginekologii
dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski

10.00–10.20 Co jest najważniejsze w leczeniu endometriozy?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyłło

10.20–10.40 PCOS u nastolatek — nowe kryteria diagnostyczne, kontrowersje w terapii
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

10.40–11.00 Krwawienia młodocianych — najczęstsze błędy terapeutyczne w praktyce lekarza ginekologa
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop

9.30–10.00 Sesja satelitarna firmy Philips. Trudności interpretacyjne w zapisach KTG
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz
 


 

10.00–11.00 Sesja satelitarna firmy Adamed. Trudne pytania, szybkie odpowiedzi — codzienność w gabinecie ginekologa-położnika
dr hab. n. med. Iwona Szymusik, dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska

1. Poronienia a trombofilie – kwas acetylosalicylowy, heparyny, a może nic? Co wynika z badań Evidence Based Medicine?

2. Mioinozytol a trądzik – czy jesteśmy w stanie wpłynąć na hiperandrogenemię i insulinooporność preparatami zawierającymi mioinozytol? U kogo i jak długo stosować? Czy nasze działania są poparte badaniami naukowymi?

3. Progesteron w ciąży bliźniaczej – czy ma udowodnioną skuteczność w profilaktyce porodu przedwczesnego?

4. Ciąża zagrożona preeklampsją – jak właściwie wyłonić pacjentkę z grupy ryzyka? Komu, w jakiej dawce i jak długo podawać kwas acetylosalicylowy?

5. Antykoncepcja hormonalna a ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – w jaki sposób możemy zwiększyć lub zmniejszyć naszym pacjentkom ryzyko tego powikłania w trakcie stosowania leczenia?

6. Antykoncepcja hormonalna a nowotwory – czy jesteśmy w stanie przewidzieć ryzyko onkologiczne vs korzyści?

 

 

11.00–11.30

Przerwa na kawę

Sesje plakatowe (XIX–XXIII)

Posiedzenie nowo wybranych przewodniczących sekcji specjalistycznych Studio TV 1 (poziom +1)

Wybory przedstawicieli sekcji tematycznych do Zarządu PTGiP — Studio TV 1 (poziom +1)

11.30–13.50

Sesja tematyczna. Położnictwo/perinatologia — choroby matki a zdrowie płodu
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Laudański, prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska, prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

11.30–11.50 Otyłość u ciężarnej — wyzwanie współczesnej opieki perinatalnej
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

11.50–12.10 Czy jest szansa na dalszą redukcję wad rozwojowych u płodów matek z cukrzycą?
prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

12.10–12.30 Choroby tarczycy w ciąży — czy właściwie diagnozujemy?
prof. dr hab. n. med. Roman Smolarczyk

12.30–12.50 Choroba nowotworowa w ciąży — co możemy zrobić dla matki i dziecka?
prof. dr hab. n. med. Wojciech Rokita

12.50–13.10 Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe w ciąży — u kogo i jak?
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora

13.10–13.30 Zaburzenia i choroby psychiczne — jak leczyć w ciąży?
prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

13.30–13.40 Prezentacja pracy oryginalnej. Markery biochemiczne preeklampsji u pacjentek po przeszczepieniu wątroby
lek. Patrycja Jarmużek

13.40–13.50 Prezentacja pracy oryginalnej. Follow-up of children with antenatally diagnosed idiopathic polyhydramnios
lek. Magdalena Adamczyk

Sesja tematyczna. Ginekologia — dylematy
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wiesław Szymański, prof. dr hab. n. med. Tomasz Pertyński, prof. dr hab. n. med. Jana Skrzypczak

11.30–11.50 Szkolenie specjalizacyjne — fantom czy pacjent?
prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin

11.50–12.10 Antykoncepcja — czy nowe znaczy lepsze?
prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk

12.10–12.30 Czy odwołano menopauzę?
prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski

12.30–12.50 Medycyna estetyczna — moda czy potrzeba?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

12.50–13.10 Rak sutka — rola ginekologa w diagnostyce i leczeniu?
dr hab. n. med. Wojciech Cnota

13.10–13.30 Regresja pacjenta do stanu dziecięcego w podejściu autorytarnym lekarza
mgr Anna Masternak

13.30–13.40 Prezentacja pracy oryginalnej. Does sex education exist in Poland? Cross-sectional study over 20002 Polish women evaluating knowledge of reproductive health issues and contraceptive methods
lek. Damian Warzecha

13.40–13.50 Prezentacja pracy oryginalnej. Colposcopy, high-risk HPV test and p16/Ki67 dual staining as a triage tools for minor cytological abnormalities in cervical cancer screening
lek. Maciej Mazurec

11.30–12.30 Interaktywna sesja pod patronatem firmy Ferring Pharmaceuticals. Indukcja porodu — blaski i cienie
Prowadzący: dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń, dr n. med. Iwona Jagielska, dr n. med. Andrzej Jaworowski

11.30–11.50 Wskazania do indukcji porodu — kontrowersje
dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

11.50–12.10 Prostaglandyny w indukcji porodu — doświadczenia polskich ośrodków klinicznych
dr n. med. Iwona Jagielska, dr n. med. Andrzej Jaworowski

12.10–12.30 Indukcja porodu — koszt czy zysk dla szpitala?
dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń


12.30–12.50 Sesja satelitarna firmy Mylan. Zastosowanie gestagenów w ciążach zagrożonych
prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk

13.00–13.15 Sesja satelitarna ZPPPS (Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy). Lepszy start dla twojego dziecka
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

13.50–14.10 Rozdanie nagród

Zakończenie kongresu

W programie przewidziane są wystąpienia sponsorowane.

Organizator:

Via Medica
Patronat medialny:

opm Via Medica glekarska
kwiatkobiecosci rak n' roll Tylko zdrowie Gazeta Warszawskie Wiadomosci
Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Copyright © 2018 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica