XXXIII KONGRES NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW

PROGRAM MERYTORYCZNY

 

pdf    pobierz program w formacie PDF

 

Czwartek, 13 września 2018 roku

CENTRUM KONFERENCYJNE PGE NARODOWY
(poziom +2)

8.00–14.00 Warsztaty>>

LOŻA PLATYNOWA
(poziom +1)

12.00–14.00 Posiedzenie Zarządu PTGiP

SALA BIZNES CLUB A
(poziom 0)

14.00–17.00 Walne zgromadzenie członków PTGiP
18.00–20.00 Otwarcie kongresu
Wykłady plenarne

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Prof. Gian Carlo Di Renzo, Prof. Moshe Hod
  • FIGO dla świata
    Prof. Gian Carlo Di Renzo
  • The preterm labor syndrome
    Prof. Roberto Romero
  • Man descends from the monkey but woman descends from the chicken
    Prof. Jacques Abramowicz

 

Piątek, 14 września 2018 roku

8.30–9.00 Walne zgromadzenia sekcji specjalistycznych (1–4)
 

SALA BIZNES CLUB A
(poziom 0)

 

SALA BIZNES CLUB B
(poziom 0)

 

STADIUM MEDIA CENTRE
SALA KINOWA
(poziom -1)

9.00–11.00

Sesja plenarna. Położnictwo/perinatologia — nowe wyzwania
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański, prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

9.00–9.30 Maternal and offspring health and future Non Communicable Disease (NCD) — Connecting maternal fetal medicine to the future generations. The FIGO road map
Prof. Moshe Hod


9.30–10.00 Clinical chorioamnionitis  at term: definition, microbiology, treatment and controvential issues
Prof. Roberto Romero

10.00–10.30 The NIPT tsunami: are we forgetting the other invasive and not invasive tests?
Prof. Gian Carlo Di Renzo

10.30–11.00 Should 3D/4D finally become part of a routine obstetric or gynecologic ultrasound exam?
Prof. Jacques Abramowicz

Sesja plenarna. Ginekologia — nowe wyzwania
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki, prof. dr hab. n. med. Wojciech Rokita, prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński

9.00–9.30 Reproductive medicine — where is it going?
Prof. Joseph Schenker


9.30–10.00 Adhesion prophylaxis in abdominal gynecological surgery
Prof. Rudy Leon De Wilde

10.00–10.30 Advances in gynecological oncology

10.30–11.00 Nowe markery nowotworowe — czy zmienią onkologię ginekologiczną?
prof. dr hab. n. med. Ewa Nowak-Markwitz

9.00–10.00 Seksualność kobiet w praktyce ginekologa-położnika
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski, dr n. med. Robert Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Izdebski

9.00–9.10 Ciąża i seksualność pary — uwagi praktyczne
Magdalena Łosik, położna

9.10–9.20 Interseksualność w praktyce ginekologicznej — trzecia płeć
dr n. med. Katarzyna Bajszczak

9.20–9.30 Wpływ operacji ginekologicznych na seksualność kobiet
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel

9.30–9.40 Onkoseksuologia — praca z pacjentem onkologicznym
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski

9.40–9.50 Potrzeby zdrowotne pacjentek LGBTIQ
dr n. med. Robert Kowalczyk, dr n. med. Barbara Hadacz

9.50–10.00 Dyskusja


10.00–10.30 Sesja satelitarna


10.30–11.00 Sesja satelitarna firmy Bionorica. Co możemy zrobić, aby zapobiec zwiększeniu oporności na antybiotyki w leczeniu ZUM?
dr hab. n. med. Paweł Miotła

11.00–11.30 Przerwa na kawę

Sesje plakatowe (I–IV)

Walne zgromadzenia sekcji specjalistycznych (5–8)


 

11.15–11.45 Sesja satelitarna

 
11.45–13.30 Sesja satelitarna

 

11.30–13.30

Sesja tematyczna. Położnictwo/perinatologia.
Powikłania ciąży

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Alfred Reroń, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz, prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

11.30–11.50 Profilaktyka preeklampsji — czy tylko ASA?
prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański

11.50–12.10 SGA, hipotrofia, IUGR — diagnostyka różnicowa i postępowanie
prof. dr hab. n. med. Hubert Huras

12.10–12.30 Steroidoterapia w późnym wcześniactwie — korzyści i zagrożenia?
dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

12.30–12.50 PPROM — co możemy zrobić?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews

12.50–13.10 Cholestaza — kiedy stanowi zagrożenie dla płodu?
prof. dr hab. n. med. Urszula Kowalska-Koprek

13.10–13.20 Cukrzyca w ciąży — retrospektywna analiza kosztów w badaniu epidemiologicznym
dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

Wspólna Sesja Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników*

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz, lek. Katarzyna Kozioł, prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

11.30–11.50 Regulacja implantacji szansą na prawidłowy przebieg ciąży
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk

11.50–12.10 Nowe rekomendacje PTMRiE oraz PTGiP dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności
prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński

12.10–12.30 Mała rezerwa jajnikowa, przedwczesna niewydolność jajników, słaba odpowiedź na stymulację- co łączy, co dzieli?
prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński

12.30–12.50 Mrożenie tkanki jajnikowej w celu zabezpieczenia płodności — wskazania, metody pobierania, konserwowania, przeszczepiania. Doświadczenia światowe i polskie
prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński

12.50–13.10 Plemniki do IVF — kiedy używać kriokonserwowanych, kiedy pochodzących z punkcji jądra?
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel

13.10–13.30 Naprotechnologia — komu jest potrzebna?
prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz

13.30–14.30 Przerwa na lunch

Sesje plakatowe (V–XIII)

Walne zgromadzenia sekcji specjalistycznych (9–12)
14.30–16.30

Sesja tematyczna. Położnictwo/perinatologia.
Choroby matki a zdrowie płodu

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski, prof. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk, prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek

14.30–14.50  Nadciśnienie tętnicze przewlekłe a ciąża — punkt widzenia hipertensjologa
dr hab. n. med. Filip M. Szymański

14.50–15.10 Nadciśnienie tętnicze przewlekłe a ciąża — punkt widzenia położnika
prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

15.10–15.30 Leczenie przeciwpadaczkowe a wady płodu
dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw.

15.30–15.50 Choroby nerek w ciąży — punkt widzenia nefrologa
prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

15.50–16.10 Leczenie immunosupresyjne w ciąży
prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak

16.10–16.20 Poród u kobiety z wadą serca
prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska

Sesja tematyczna. Ginekologia zachowawcza czy operacyjna?
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski, dr hab. n. med. Marek Gogacz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Mielnik

14.30–14.50 Nowe opcje terapeutyczne w starych problemach ginekologicznych
prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń

14.50–15.10 Nowe techniki operacyjne — czy zawsze lepsze dla pacjentki?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski

15.10–15.30 Miejsce ginekologii operacyjnej w diagnostyce i leczeniu zaburzeń endokrynologicznych
prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński

15.30–15.50 Strategie postępowania w leczeniu mięśniaków macicy
prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek

15.50–16.10 Powikłania operacji laparoskopowych
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

16.10–16.30 Zespół bólowy miednicy mniejszej
prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

14.30–16.00 Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie/Menarini. Endokrynologiczna harmonia u kobiet. Sesja pod patronatem PTGiP oraz PTE
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

14.30–15.00 Metabolic syndrome in PCOS — the rules of nutrients
prof. Andrea Genazzani, President of ISGE and ESG

15.00–15.40 Diagnostyka i terapia PCOS — nowe uzgodnienia PTG, PTE i PTEG
prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz, prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński, prof. dr hab. n. med. Marek Kudła

15.40–16.00 Tarczyca a ciąża
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała


16.00–16.30 Sesja satelitarna firmy Merck

16.30–17.00 Przerwa na kawę

Sesje plakatowe (XIV–XVIII)

Walne zgromadzenia sekcji specjalistycznych (13–16)
17.00–19.00

Sesja tematyczna. Położnictwo/perinatologia — diagnostyka i terapia płodu
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski

17.00–17.20 Przepuklina mózgowo-rdzeniowa — kiedy i jak operować?
prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

17.20–17.40 Przepuklina przeponowa — czy zawsze FETO?
dr n. med. Przemysław Kosiński

17.40–18.00 Uropatie zaporowe
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik

18.00–18.20 TTTS — wyniki leczenia w Polsce i na świecie
dr hab. n. med. Małgorzata Świątkowska-Freund

18.20–18.40 Konflikty serologiczne — algorytm diagnostyczno-terapeutyczny
prof. dr hab. n. med. Piotr Kaczmarek

18.40–18.50 Wewnątrzmaciczne leczenie wad serca płodu — doświadczenia polskie
dr hab. n. med. Marzena Dębska

18.50–19.00 Prezentacja pracy oryginalnej

Sesja tematyczna. Ginekologia onkologiczna
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński, prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki

17.00–17.20 Perspektywy leczenia raka jajnika
prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski

17.20–17.40 Skrinning raka szyjki macicy
prof. Andrzej Pawlak

17.40–18.00 Laparoskopowa ocena zaawansowania raka jajnika
prof. dr hab. n. med. Jacek Szamatowicz

18.00–18.20 Zasady postępowania u kobiet z rakiem piersi w oparciu o molekularne i genetyczne aspekty współczesnej diagnostyki
dr hab. n. med. Paweł Basta

18.20–18.40 Znaczenie ciekłokrystalicznej termografii w multimodalnym algorytmie diagnostycznym wczesnego raka piersi — wyniki 4-letniego, wieloośrodkowego badania INNOMED
prof. dr hab. n. med. Jan Skupień

18.40–18.50 Rak sromu — narastający problem
dr hab. n. med. Dariusz Wydra

18.50–19.00 Prezentacja pracy oryginalnej

17.00–18.00 Sesja satelitarna


18.00–18.30 Sesja satelitarna firmy Bayer

*Sesja dostępna również dla uczestników Dorocznego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii 2018.
www.ptmrie.viamedica.pl

 

Sobota, 15 września 2018 roku

 

SALA BIZNES CLUB A
(poziom 0)

SALA BIZNES CLUB B
(poziom 0)

 

STADIUM MEDIA CENTRE
SALA KINOWA
(poziom -1)

9.00–11.00

Sesja plenarna. Położnictwo/perinatologia — kontrowersje
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski, prof. dr hab. n. med. Grzegorz H. Bręborowicz, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ronin-Walknowska

9.00–9.25 New genetic understanding of the timing of birth
Prof. Bo Jacobsen


9.25–9.45 Cięcie cięciu nierówne — trudne cięcia cesarskie
prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

9.45–10.05 Opieka perinatalna w Polsce
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

10.05–10.25 Kontrowersje w diagnostyce prenatalnej I trymestru ciąży
prof. dr hab. n. med. Dariusz Borowski

10.25–10.40 Echo serca płodu — kto, kiedy, jak?
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

10.45–11.00 Diagnostyka i leczenie ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim
prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

Sesja plenarna. Ginekologia — kontrowersje
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz, prof. dr hab. n. med. Michał Jóźwik, prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

9.00–9.20 Uroginekologia — jak unikać odległych powikłań?
dr hab. n. med. Jacek Kociszewski

9.20–9.40 Kontrowersje w leczeniu operacyjnym w uroginekologii
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger

9.40–10.00 Farmakoterapia w uroginekologii
dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski

10.00–10.20 Co jest najważniejsze w leczeniu endometriozy?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyłło

10.20–10.40 PCOS u nastolatek — nowe kryteria diagnostyczne, kontrowersje w terapii
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

10.40–11.00 Krwawienia młodocianych — najczęstsze błędy terapeutyczne w praktyce lekarza ginekologa
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop

9.00–9.20 Sesja satelitarna firmy Mylan


10.00–11.00 Sesja satelitarna firmy Adamed

11.00–11.30 Przerwa na kawę

Sesje plakatowe (XIX–XXIII)

Walne zgromadzenia sekcji specjalistycznych (17–21)
11.30–13.50

Sesja tematyczna. Położnictwo/perinatologia. Choroby matki a zdrowie płodu
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Domańska-Janczewska, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Laudański, prof. dr hab. n. med. Jan Wilczyński, prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

11.30–11.50 Otyłość u ciężarnej — wyzwanie współczesnej opieki perinatalnej
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

11.50–12.10 Czy jest szansa na dalszą redukcję wad rozwojowych u płodów matek z cukrzycą?
prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

12.10–12.30 Choroby tarczycy w ciąży — czy właściwie diagnozujemy?
prof. dr hab. n. med. Roman Smolarczyk

12.30–12.50 Choroba nowotworowa w ciąży — co możemy zrobić dla matki i dziecka?
prof. dr hab. n. med. Wojciech Rokita

12.50–13.10 Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe w ciąży — u kogo i jak?
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora

13.10–13.30 Zaburzenia i choroby psychiczne — jak leczyć w ciąży?
prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

13.30–13.40 Prezentacja pracy oryginalnej

13.40–13.50 Prezentacja pracy oryginalnej

Sesja tematyczna. Ginekologia — dylematy
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wiesław Szymański, prof. dr hab. n. med. Tomasz Pertyński, prof. dr hab. n. med. Jana Skrzypczak

11.30–11.50 Szkolenie specjalizacyjne — fantom czy pacjent?
prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin

11.50–12.10 Antykoncepcja — czy nowe znaczy lepsze?
prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk

12.10–12.30 Czy odwołano menopauzę?
prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski

12.30–12.50 Medycyna estetyczna — moda czy potrzeba?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

12.50–13.10 Rak sutka — rola ginekologa w diagnostyce i leczeniu?
dr hab. n. med. Wojciech Cnota

13.10–13.30 Jak powinny wyglądać relacje lekarz–pacjent?
mgr Anna Masternak

13.30–13.40 Prezentacja pracy oryginalnej

13.40–13.50 Prezentacja pracy oryginalnej

11.30–12.30 Sesja satelitarna firmy Ferring Pharmaceuticals


12.30–13.00 Sesja satelitarna


13.00–13.15 Sesja satelitarna ZPPPS

13.50–14.10 Rozdanie nagród

Zakończenie kongresu

W programie przewidziane są wystąpienia sponsorowane.

Organizator:

Via Medica
Patronat medialny:

Via Medica
Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Copyright © 2018 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica